40.000.000 

Phiên bản giới hạn.

Thương hiệuLouis Vuitton

Ra mắt: 2021

Nhóm hương: Hương gỗ, Cay

Nồng độEDP

Giới tính: Unisex nghiêng về nam giới

Độ tuổi: Trên 30

Lưu hương: Trên 12 tiếng

Toả hương: Trên 2 mét

Thời điểm: Thu, ĐôngĐêm

Pur Oud
40.000.000  Lựa chọn các phương án