6.500.000 

Ra mắt: 2008

Nhóm hương: Hương gỗ, Amber

Nồng độ: EDT

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Trên 25

Lưu hương: Từ 8 đến 12 tiếng

Toả hương: Trên một cánh tay

Thời điểm: Xuân, Hạ, Thu, Ngày, Mọi hoàn cảnh

Phong cách: Đang cập nhật

No 07 Vetiver Dance
6.500.000  Lựa chọn các phương án