Masque Milano

Masque Milano là hãng nước hoa đến từ Italy được thành lập bởi Riccardo Tedeschi và Alessandro Brun tại Milan vào năm 2012.

Càm hứng mùi hương của Masque là những kí ức, khoảnh khắc trong quá khứ, những nơi họ đến, và ngay cả những giấc mơ…

Họ biểu đạt cho những điều này bằng bộ sưu tập mang tên Opera với 04 màn.

ACT I: Bộ sưu tập kinh nghiệm, khám phá, địa điểm và hành trình.
ACT II: Những đoạn độc thoại nội tâm, những cảm xúc, những suy nghĩ sâu xa và những suy tư nội tâm… là ánh sáng và bóng tối của bản chất con người.
ACT III: Những mối quan hệ tình cảm… sự lãng mạn và tình yêu… tình cảm và sự phản bội.
ACT IV: Những giấc mơ. Thế giới của những giấc mơ kỳ lạ, không thể xảy ra và hấp dẫn nhất.

Trang chủ: https://masquemilano.com/

Masque Milano

Dolceacqua

1.000.000 4.200.000 

Masque Milano

Hemingway

1.000.000 4.200.000 

Masque Milano

Kintsugi

1.000.000 9.500.000 

Masque Milano

L’Attesa

1.000.000 10.500.000 

Masque Milano

Lost Alice

1.000.000 9.500.000 

Masque Milano

Love Kills

1.000.000 9.500.000 

Masque Milano

Luci Ed Ombre

850.000 3.600.000 

Masque Milano

Madeleine

1.000.000 9.500.000 

Masque Milano

Mandala

1.000.000 10.500.000 

Masque Milano

Montecristo

850.000 3.600.000 

Masque Milano

Petra

1.000.000 9.500.000 

Masque Milano

Ray-Flection

850.000 3.600.000 

Masque Milano

Russian Tea

(1) 1.000.000 9.500.000 

Masque Milano

Sleight of Fern

1.000.000 4.200.000 

Masque Milano

Tango

1.000.000 9.500.000 

Masque Milano

Terralba

850.000 3.600.000 

Masque Milano

Times Square

1.000.000 9.500.000 

Masque Milano

White Whale

1.000.000 4.200.000