Dior

Thuộc tập đoàn xa xỉ LVMH cùng các thương hiệu nước hoa nổi tiếng khác như Louis Vuitton, MFK, Guerlain.

Nước hoa của Dior luôn mang theo tinh thần là một món đồ cần có để hoàn thiện một tổng thể của thời trang, nước hoa chính là lớp kem trên chiếc bánh, và điều đó đã được chứng minh bằng những sáng tạo nổi tiếng, nhiều người ưa thích như Miss Dior, Dior Sauvage, Dior Homme, J’adore…

Trang chủ: https://www.dior.com/en_vn/beauty

300.0003.300.000
320.0003.500.000
Top 1
350.0004.000.000
400.0003.800.000
300.0004.500.000
250.0004.400.000
550.0004.600.000
360.0004.600.000
350.0003.500.000
300.0003.500.000
300.0002.400.000
300.0003.500.000