Byredo

Byredo được thành lập bởi Ben Gorham tại Stockholm, Thụy Điển vào năm 2006. Hai người điều chế chính cho hãng này là Olivia Giacobetti và Jerome Epinette.

Mùi hương của Byredo là cảm hứng dựa trên những kỷ niệm về hương thơm trong quá khứ của Ben với những địa điểm khác nhau.

Đặc trưng mùi hương của Byredo là sự tối giản các note hương tạo thành mùi hương, nhằm tránh việc xung đột giữa các note, và chính ông cũng thích sự đơn giản trong mùi hương.

Hãng cũng luôn khuyến khích người dùng kết hợp giữa các mùi hương của họ.

Quỹ đầu tư Manzanita Capital đã đầu tư vào Byredo vào năm 2013. Tháng 5/2022  Puig đã mua phần lớn cổ phần Byredo với số tiền được cho là 1 tỷ USD.

Trang chủ: https://www.byredo.com/eu_en/

4.950.0006.680.000

Byredo

Accord Oud

680.0006.200.000
Top 1
680.0006.200.000
680.0006.200.000
680.0006.200.000
Top 5

Byredo

Blanche

680.0006.780.000
7.590.000
680.0006.200.000
680.0006.200.000

Byredo

Flowerhead

680.0006.200.000
Top 3
680.0006.200.000
680.0006.200.000

Byredo

La Tulipe

680.0006.200.000

Byredo

Lil Fleur

680.0006.200.000
Hết hàng

Byredo

M/Mink

4.500.0006.350.000
680.0006.350.000
680.0006.200.000
Top 2
680.0006.200.000
680.0006.200.000
Hết hàng

Byredo

Open Sky

6.200.000
680.0006.200.000

Byredo

Palermo

4.500.0006.350.000

Byredo

Pulp

680.0006.200.000
7.590.000

Byredo

Rose Noir

680.0006.200.000
Top 4
680.0006.200.000

Byredo

Sellier

7.590.000

Byredo

Slow Dance

680.0006.200.000
680.0006.200.000

Byredo

Sundazed

680.0006.200.000
680.0006.200.000
7.590.000