Ngọt, caramel, bánh mì, phong, đường nâu với nốt cháy;

350.0003.100.000