Tổng hợp tất cả các loại hương liệu cấu thành mùi hương của một chai nước hoa.