800.000 4.480.000 

Thương hiệu: Jo Malone

Ra mắt: 2020

Nhóm hương: Hương gỗ, Thơm ngát

Nồng độ: EDC

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Trên 25

Lưu hương: Từ 8 đến 12 tiếng

Toả hương: Dưới một cánh tay

Thời điểm: Thu, Đông, Ngày, Đêm, Mọi hoàn cảnh

Phong cách: Nam tính

CYPRESS & GRAPEVINE
Cypress & Grapevine Intense
800.000 4.480.000  Lựa chọn các phương án